Matei 7
Despre judecăţile aspre. - Bârna şi paiul. - Lucrurile sfinte.
1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
 
Vechiul testament Noul Testament