Geneza 19
 
Geneza
AUTORUL: În general se presupune că Moise este autorul.
DATA SCRIERII: Între aproximativ 1450-1410 î.Cr.
DESTINATAR: Poporul Israel
SCOPUL: Geneza este cartea începuturilor. Ea conține informații despre începutul universului, al rasei umane, al păcatului, al răscumpărării, al vieții de familie, al corupției din societate, al diferitelor limbi și al poporului evreu. Primele capitole ale cărții sunt supuse de mai mult timp criticii teologieibiblice moderne, dar evenimentele pe care le prezintă nu pot fi niciodată infirmate, dacă sunt interpretate corect. Autorul cărții Geneza nu a vrut să ofere o relatare detaliată despre creație. Acestui subiect îi este rezervat doar un capitol care prezintă, pe scurt, câteva evenimente esențiale, pe când istoria poporului lui Dumnezeu este prezentată în treizeci și opt de capitole.
TEMA PRINCIPALĂ: În primul rând, Geneza prezintă căderea în păcat a lui Adam și a Evei. Apoi, acțiunea cărții se concentrează asupra primilor pași pe care îi face Dumnezeu pentru a-și răscumpăra poporul din păcat.
CUVINTE-CHEIE: Început.

LECȚIA PRINCIPALĂ:

 • Biblia începe cu căderea în păcat a rasei umane. Omul a fost alungat din Gradina Edenului, adică din Paradisul însuși (3:1-24)
 • În Geneza 3:15, Dumnezeu inițiayă un plan pentru mântuirea oamenilor din păcat.
 • Biblia se încheie cu prezentarea faptului că Dumnezeu își ține promisiunea. El își răscumpără poporul și creează un nou paradis pentru el.

PERSONAJE PRINCIPALE:

 • Oameni prezentați împreună - Adam și Eva; Cain și Abel; Avraam și Lot; Isaac și Ismael; Esau și Iacov; Iosif și frații săi.
 • Cinci eroi ai credinței - Enoh, omul care "a umblat cu Dumnezeu"; Noe, cel care a constuit corabia; Avraam, părintele celor credincioși; Iacov, omul schimbat prin rugăciune; Iosif, fiul lui Iacov, care din sclav a ajuns prim-ministru al Egiptului.
VERSETUL-CHEIE: Geneza 3:15 conține prima promisiune referitoare la Mesia.

REZUMATUL CĂRȚII

 • Creația
 • Istoria de la Adam la turnul Babel
 • Istoria poporului ales al lui Dumnezeu
  • Avraam
  • Isaac
  • Iacov și Esau
  • Iosif

capitolele 1-2
capitolele 3-11

capitolele 12-22, 25
capitolele 21, 24-27
capitolele 27-33
capitolele 37-50

Vechiul testament Noul Testament