Exodul 7
Moise şi Aaron fac minuni.
8 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron:
 
Vechiul testament Noul Testament