1 Cronici 1
Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe.
1 Adam, Set, Enoş,
Fiii lui Noe. - Urmaşii lui Iafet şi Ham.
4 Noe. Sem, Ham şi Iafet.
Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam.
24 Sem, Arpacşad, Şelah,
 
Vechiul testament Noul Testament